Cases 3. Het Gelders Orkest

Case 3. Het Gelders Orkest
Opdrachtgever(s) Het Gelders Orkest
Periode Juli – augustus 2011
Website(s) http://www.hetgeldersorkest.nl

De vraag

De Telemarketing campagne bestaat uit twee doelen:
1. Het inlopen van de achterstand aan abonnementen.
2. Het verrijken van de adressen (opschonen database). In de nieuwe cultuurplanperiode moeten alle podiumkunstinstellingen hun database uitbreiden met meer achtergrondgegevens van hun publiek, zoals bijvoorbeeld:

  • leeftijd
  • opleiding
  • e-mailadres
  • opleiding & interesse
  • muzikale voorkeuren

De oplossing

4DMC heeft een telemarketing campagne uitgevoerd om mensen te vragen of ze alsnog interesse hadden in het bestellen van een abonnement. Naar geïnteresseerden is een brief en op verzoek nogmaals een brochure verstuurd. Ongeacht het respons op het abonnement is ook zoveel mogelijk gevraagd om de gegevens door te nemen. Naast het controleren van de (NAW)gegevens zijn er ook vragen gesteld omtrent muziekvoorkeur, opleiding en de reden waarom men (nog) niet een abonnement had besteld.

Het resultaat

Het uitvoeren van de telemarketing heeft geleid tot een toename van het aantal verkochte abonnementen voor de concerten van Het Gelders Orkest. De resultaten zijn dagelijks naar Het Gelders Orkest verstuurd. Naast het doornemen van gegevens met mensen die positief reageerden heeft tevens 81 % van de mensen die geen abonnement wensten, meegewerkt aan het beantwoorden van de vragen. Hiermee heeft Het Gelders Orkest een beter inzicht verkregen in de potientiële abonnementhouders van het orkest. Dit hebben zij allemaal inzichtelijk gekregen in een uitgewerkt rapport met resultaten.

Terug naar cases