Diensten Analyse & Advies

Analyse & advies op maat

4DMC geeft uitgebreid aandacht aan analyse en advies. Het uitvoeren van campagnes levert veel gegevens op. 4DMC biedt verschillende diensten aan om voor u meer te doen met deze gegevens.    

Volledige transparantie met dagelijkse rapportages

Zodra er een campagne is gestart, heeft u direct online inzage in de resultaten van uw actie. Tevens wordt er dagelijks een update verstuurd over de voortgang met een kort begeleidend schrijven.

Campagne-evaluatie

Van elke campagne wordt (indien gewenst) een evaluatie gemaakt. Dit kan een tussentijdse of een eindevaluatie inhouden. In deze evaluatie worden de van te voren opgestelde doelstellingen vergeleken met de resultaten. Deze evaluatie is volledig gratis en vrijblijvend, maar kan wel belangrijk zijn voor uw beslissing voor uw wervingsstrategie. 

Data = kennis

Dagelijks bellen onze agents met uw (potentiële) klanten. Dit bellen resulteert in een berg met data. Vergeet niet, data = kennis. Deze kennis kan ertoe bijdragen om campagnes succesvoller te maken. Op uw verzoek kunnen wij op basis van de resultaten van de campagne een op maat gemaakte analyse uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan diepgaandere analyses op:

  • Klantgroep
  • Responsgroepen
  • Kanalen
  • Non-respons
  • Instroom
  • Uitstroom